Intuitivní krystaloterapie

 

Délka terapie: 1.5-2.5 h, podle potřeby

Při této terapii hlubinné terapii zavedu klienta do hladiny Theta a pokládám kameny přímo na jeho tělo a také kolem těla na lehátko. Kameny působí jako rezonátory a pomáhají rozpustit to, co je třeba na všech rovinách. S kameny pracuji jak na těle, tak v energetickém poli kolem těla. Při práci dostávám jasné impulsy, kde je třeba kámen přiložit a pokud držím kámen v ruce, sám si určí pohyby, kterými „rozvazuje“ zatvrdlé místo. Většinou v průběhu vidím i obrazy dokreslující jednotlivé souvislosti.  Krystaly stojící kolem lehátka pomáhají udržovat rovnováhu a uhlazují ozdravný proces.

V procesu nám také pomáhají harmonizující afirmace a esence Aura-Soma. Pomáhají případně pojmenovat to, co je třeba přijmout, aby došlo k rozpuštění bloku. Blok se často tvoří na základě nevyřčené tužby nebo potlačením určité potřeby nebo stránky osobnosti, která mohla být v klientově okolí považovaná za nežádoucí, nemravnou či nevhodnou. Patří sem například touha být hodná holka/hodný kluk, vzdání se určitého talentu, protože se v rodině nepěstoval, tedy rodina je přesvědčená, že ho nikdo nemůže mít, oblíbená mantra „nejsem na nic dobrý“ a podobně.

Tato terapie je vhodná pro podporu celkového propojení všech částí bytosti. To je také základem pro odblokování, odbrzdění.  Čím více jsme celiství, tím lépe se nám v životě tvoří, snadněji k nám plyne hojnost ve všech ohledech a umíme si udělat jasno v práci a vztazích. Ty už neřešíme tak těžkopádně, ale lépe vnímáme lekce v nich skryté.