Obrať se k sobě

01.09.2018 15:44

Obrať se k sobě. Přestaň přemítat nad tím, zda jsi dost dobrý pro ostatní. Potřebuješ nyní sebe. Na co ti bude, když budeš stále každého podporovat a sám se budeš cítit nevyslyšený? Proč stále provokovat diskuse na sociálních sítích, když si každý stejně vybere svou jedinečnou cestu sám?

Tolik chceš mít vliv na ostatní, že ti nezáleží na tvém nitru? Necháš svou zahradu chátrat? Nebo vejdeš do ní a začneš ji zušlechťovat? Necháš sám sebe kvést bez očekávání potlesku a pozornosti? 

Není třeba tolik pomáhat, zachraňovat. Není třeba nikoho odnikud tahat. Není třeba reagovat okamžitě na zoufalé volání o pomoc. 

Časy se mění a s nimi i definice pojmu „Služba lidem“. Už to neznamená stále ostatní dotovat a vyhovět jim na úkor sebe. Znamená to jemnou podporu v procesu sebeuvědomování, kdy je dotyčnému pouze ukázána náruč možností a je na něm, kterou zvolí. Je třeba respektu k životním volbám všech. Aby každý přijal svou sílu a začal skutečně tvořit. Tvořit krásu, radost, lehkost...