Na co se ladíš, to spolutvoříš

25.07.2018 20:55

Jsi jako rostlina, která spustila své kořeny a rozhodla se vyrůst. Skuečně vyrůst a projevit se ve své kráse a síle. Pro každou rostlinu je zde spousta místa, živin, slunce... Nedostatek si vytváříme, uvěříme-li zkušenostem odpojení se od Jednoty se vším. Jednota není utopie, je skutečná. Je reálnější než svět, který je kolem Tebe. Mnohokrát ses jistě přesvědčil, že když jsi ponořený do své esence, rosteš a raduješ se. Vše plyne lehce, hravě i přes to, že se třeba ne vždy kolem tváří růžově a hezky. 

Zato když se ladíš pouze na to, co chybí, nalézáš chyby i tam, kde nejsou a tvé emoce jsou rozlítané. Nedostatek se pak ve Tvém životě projevuje jako nízké sebevědomí, pocit bezmoci, chudoby. Nikomu tím nepomáháš a už vůbec ne sobě. Pokud se nacházíš ve stavu odpojenosti, zkus se na chvíli zastavit a odpoj se od všech vnějších interakcí se sociálními sítěmi, počítačem, mobilem a podobně.  Procházej se venku, věnuj každý den chvilku tanci či libovolnému cvičení posilujícímu ducha i tělo. Ponoř se a dýchej. Dýchej zhluboka a znovu obejmi tu krásu, která z tebe prýští. Znovu se slaď se svý dechem a vyber si, jaký vzduch chceš dýchat. Ten čistý a plný lásky? Nebo ten těžký plný lítosti a odpovědnosti za druhé? Někdy v samé touze pomoci svým bližním dýcháme jed, kterým jsou zanesení. Toto chování už je třeba opustit a místo toho zůstat ve své síle a inspirovat. Takto pomůžeš mnohem více. 

Když se znovu naladíš na tep svého srdce, na svůj dech, zjistíš, že nikomu z nás nic nechybí. Každý tvor je nasycen Božím Dechem neboli pránou. Jen se otevřít této podpoře a přestat klesat do hlubin negativity. Je zajímavé, že lidé často považují za normální, když si každý stěžuje na nepřízeň osudu a stále upozorňují, koho a kde je třeba zachránit, potřít nebo zlikvidovat. A kdo toto chování nevykazuje, ten je divný sluníčkář a zcela jistě nežije v reálném světě. Ale ve skutečnosti ten, co kolem sebe nešíří neustálý poplach, je pravdě blíže než všichni ti proroci a spasitelé, kteří upozorňují na všemožné záludnosti světa.