Být ženou, být mužem

10.10.2016 20:48

Žena a muž jsou jako dva plameny, které se navzájem inspirují a obohacují jeden druhého skrze zkušenosti, vhledy a radost. Obě pohlaví mají potenciál být zcela soběstačná. Mýtus o tom, že muž ženu musí před vším ochránit a že ji musí živit pochází z nepochopení podstaty mužské a ženské energie. Ve skutečnosti se obě pohlaví umí ochránit sama. Jen na to občas někteří jedinci zapomínají. Mýtus o tom, že je žena slabá a jemná a muž hrubý lamželezo, kterému je třeba hlavně potvrzovat, že se nemýlí, pochází z dob, kdy se společnost začala uzavírat spojení se zemí, s přírodou. Tím došlo i k deformaci napojení se na Vesmírný zdroj a k počátku vnitřní rozpolcenosti. Ženy si uzavřely přístup ke své divoké stránce a staly se submisivnějšími. Začaly být předmětem touhy a otroctví. Měly hlavně rodit děti a sloužit muži, který uzavřel své srdce pro svobodu svého citu a tím i pro ženy ve svém životě. Začala doba boje o moc mezi mužem a ženou. Jednou byl u moci patriarchát, podruhé matriarchát a tak pořád dokola. Vznikly mýty o tom, co je ženské a co je mužské. Některé z nich přetrvávají dodnes. Dívky i chlapci jsou nesmyslně manipulováni a mnohdy nesmyslně tlačeni do póz, které jim nesedí. Když se chlapec rozhodne být umělcem a ne manažerem či konstruktérem, je považován za slabocha, který má určitě problémy se sexuální orientací. No a když se dívka rozhodne místo sekretářky cestovat, je v očích ostatních neusazená, nedospělá kariéristka. 

Naštěstí se již nějakou dobu začíná ukazovat, že podstata muže a ženy není v konkrétních rolích, které vykonávají ve společnosti, ale v dosažení celistvosti. Podstatou ženy je mnohost. Žena umí být jak aktivní, tak pasivní, stejně jako muž. Má v sobě odvážnou ohnivou pannu, schopnou pustit se do neznáma, radovat se ze svého života a vytvářet nové nápady. Dále Matku, která dává výživu tomu, co roste, 

ať už je to dítě fyzické nebo firma, kosmetický salon nebo nová kniha. A nesmíme zapomenout na Stařenu, která pouští to, co vytvořila a jen se dívá, jak plod jejího tvoření sám již jako strom plodí ovoce další. Ví, že je třeba mlčet a tkát myšlenkami budoucnost a přítomnost, o kterou stojí a ne tu, která koresponduje spíše s jejími obavami. Ženy mají obrovskou sílu a moc právě v tom, že skrze sebe mohou zažívat tři různé aspekty v jednom. Setkávají se s nimi každý měsíc během menstruačního cyklu, který, pokud se na něj naladí a skutečně prožijí jeho aspekty vědomě, může mít léčivý vliv na celý jejich život. Vždyť menstruace nejsou jen ty ohavné ony věci, které je třeba vytrpět. Vůbec ne. Na každé menstruaci navíc může žena poznat, zda správně jí, zda ssebou netahá příliš zbytečných dramat za ostatní a podle toho vyladit myšlenkami a přeměnou postoje k sobě i další měsíc. Menstruační cyklus se poté mění ve spirálu, po které žena může pomalu vystoupat výše a s ní se tak mohou pozvednout i její muž a děti. V tom možná spočívá význam přísloví: Za vším hledej ženu. Toto přísloví ve skutečnosti nemá vybízet ženy k tomu, aby své partnery ovládaly citovými výlevy a taktikou šedé eminence. Možná jej vymyslel nějaký muž, který si o ženách myslel, že jsou zrádné. Ve skutečnosti toto přísloví můžeme chápat i tak, že žena má uchopit svou sílu tak, aby sloužila k jejímu dobru. Protože tím může pomoci svým bližním více než neustálým opečováváním a dokazováním, že je skvělou matkou a manželkou. To není třeba. Kdo má oči, vidí i bez důkazů.

Podstatou muže je rovněž celistvost. Jeho úkolem nyní je otevřít se citu k ženě ve svém srdci. Naladit se na skutečné potřeby svého srdce a přestat přebírat odpovědnost za ženy ve svém životě. Setkáváme se tady i s tématem strachu z citové otevřenosti vůči ženám. Jejich síla spočívá v tom, že přiznají své matce její sílu a přestanou v ní hledat doživotní spásu, skrze kterou je matky často vydírají.  Svým matkám pomohou, když sami převezmou odpovědnost za svůj pocit bezpečí a spojí se i s jiným aspektem síly, než kterou byli nuceni po dlouhé věky rozvíjet. I jejich síla je mnohem větší než schopnost zabezpečit a vždy si se vším umět poradit. Nespočívá v tom, že se často upracují pro dobro rodiny ve firmách, které je vysávají.  Jejich skutečná síla spočívá ve tkaní myšlenek v souladu s cyklem ženy.  Pokud se sladí muž a žena takto ve svých záměrech, mohou si navzájem předávat skutečné moudro a skutečně uctít Velkou Matku. Stávají se kanály tvůrčí energie, která se zhmotní jako skutečný soulad a harmonie.