Výklad tarotu

co pro mne znamená tarot?
Tarot je pro mne knihou symbolů, které nám mohou pomoci nahlédnout do naší duše. Odhalí nám naše pravé záměry a cestu, kterou jsme si pro tento život zvolili. Fungují jako zrcadlo, které nám ukazuje, jak se chováme k sobě a okolí a jakou realitu si tvoříme. 
Pokud tarotové karty správně používáme, mohou nám v mnohém pomoci. Pokud se na ně obracíme jen tehdy, chceme-li utěšit, degradujeme je do pozice berličky. Mnohdy pak býváme nepěkně překvapeni, co nám karty ukážou o našem nitru. Je proto dobré se na karty obracet jako na dobrého přítele a pomocníka. Na kamaráda se také nepověsíte a přesto cítíte jeho podporu. :-D
 
 
A jak je to vlastně s věštěním budoucnosti?
Budoucnost jako taková je z velké části v našich rukou. To, jak jsme si schopni ji ovlivnit, záleží ovšem na tom, jak moc jsme si vědomí sebe. 
 Není to tak, že zadupeme po vzoru Marfušy z pohádky Mrazík, že chceme ženicha a peníze a okamžitě přijede kočár s bohatýrem. :-D  Člověk, který si celý život pořád vydupává odškodnění za křivdy, které mu byly dle něho spáchány, si stále bude přitahovat pravý opak toho, čeho se dovolává. Proč? Protože nevěří své vlastní životní síle. Uvěřil tomu, že mu ji někdo ukradl a že nebude šťastný, dokud toho, kdo mu „uškodil“, nepotrestá a nezneškodní. Stále se řeže do otevřené rány a svým chováním si přivolává chudobu, nemoc a nerovné vztahy. Stejně tak je to s lidmi, kteří jsou celý život „hodní a pracovití“. Takoví lidé říkají, že je jejich přirozeností neumět řict NE a že musí pomáhat, protože je na světě plno zla. Ve skutečnosti tito naoko mírumilovní lidé jsou k sobě velmi agresivní a jejich agrese se jim zrcadlí ve vztazích, kde jsou často využíváni a napadáni. No aby nebyli, když se staví do role nedobrovolných dárců krve. 
 
Zamyslíme-li se nad svými postoji, které zaujímáme v různých situacích běžného života, pak bude pro nás jednodušší najít cestu k lepší a mnohem příznivější budounosti. Karty nám ukazují, jak se naše budoucnost rýsuje na základě našeho dlouhodobého životního zaměření. To nám může pomoci přehodnotit naše postoje, pustit se nezdravých návyků a posunout se dále. 
Někdy to může trvat chvilku, jindy to zabere několik výchovných životních lekcí podle toho, jak jsou v nás takové programy zakořeněné. Určitě se kvůli tomu netrestejte ani neobviňujte. Každý máme své tempo, život není závodiště. :-D
 
Co nejčastěji probíráme při výkladu?
Začínáme vždy od konkrétní situace a jdeme k jejímu kořeni. Společně odhalujeme, co Vás v životě nejvíce brzdí a co Vás naopak může krásně odbrzdit a nasměrovat. Dalším důležitým tématem jsou naše talenty, náš potenciál a to, na kolik procent si jej dovolíme v tomto životě využít. A samozřejmě vztahy, ať už se jedná o vztah k sobě či Vašim blízkým, vztahy na pracovišti a podobně.
 
Rušíme kletby?
Hmmm... Jak se to vezme. V podstatě ano. Rušíme kletby, které jsme na sebe uvalili my sami tím, že jsme se začali podhodnocovat a nebo naopak stavět nad druhé. Kletba totiž není nic jiného než výsledek několikrát opakovaného omylu.