Žít ve světle

30.10.2016 13:55

Každá duše má touhu žít ve světle a růst. Není na světě duše, která by chtěla dobrovolně jíti cestou zániku a poškozovat vědomě život svůj a svých bližních. Následkem odpojení se od Božství vznikla nerovnováha v různých složkách nás samotných, díky které jsme se začali chovat ke svému Bytí tak, že se v jistých oblastech poškozujeme. Dokonce někdy podléháme klamu, že to tak má být a že se musíme za něco potrestat. Nebo že musíme my někoho potrestat za náš zpackaný život. Trest a vina je ale jedna velká iluze. Ve skutečnosti nejde o to něco odčinit, ale pochopit, čím jsme se oddělili od Pravdy. Proč jsme se rozhodli pouze přežívat a nebo brát ostatním jejich energii, abychom přežili. Důvod bývá velmi, velmi jednoduchý a pokud jej byť zčásti pochopíme, může dojít v našem životě k nesmírným zázrakům a uzdravením. Náš život se rozsvítí a toto světlo zalije životy ostatních lidí. Pochopíme, že máme navíc než na stěžování si na nepřízeň osudu. Můžeme být světlem, které léčí, uzdravuje, povznáší...