Meditace pro přijetí předčasně zemřelých dětí do rodinného kruhu

03.03.2016 14:41

 

Pár slov na úvod...

V této meditaci postupně přivoláme a přijmeme do rodinného kruhu duše těch dětí, jejichž život na Zemi byl předčasně ukončen buď násilnou smrtí, nemocí, nehodou, potratem samovolným či uměle provedeným. Týká se také dětí, které se narodily mrtvé či zemřely krátce po porodu. Existence těchto dětí bývala a bývá často zamlčována a jejich matky ani neměly čas se s nimi rozloučit. To platí hlavně pro případ potratů, kde tělíčka dětí dříve končila okamžitě ve spalovnách nemocnic či ještě dříve podomácku v kamnech a maminky je ani nestačily chvíli podržet v náruči. Tyto duše se často potýkají s pocitem viny a křivdy. Jelikož v sobě nesou pocit zavržení, bojí se jít zpět ke Zdroji a domáhají se přijetí u žijících členů rodu, zejména u žen. Snaží se proniknout do jejich energetického pole a dovolávají se slova. To se u žijících členů/členek může projevovat například depresemi, hormonální nerovnováhou, strachem z početí či naopak z neplodnosti a z toho, že se jejich dětem může něco strašného stát. Dále sem patří i stavy, kdy má žena pocit, že porod je něco smrtelně nebezpečného a že by měla mít nad sebou jakousi kontrolu. Zpravidla skutečně porod těžký je, protože každý stah je pro tuto ženu impulsem k tomu, aby se začala bát o holý život. 

V prvé řadě je důležité odpustit všem ženám v rodě a požehnat jim. Požehnat tvůrčí síle ženy, bez níž by děťátko nemohlo spatřit světlo ani na ten krátký okamžik, který mu byl vyměřen. Dále, milé ženy, pokud máte v rodě skutečnou vraždu dítěte, neodsuzujte tento čin, ale ani ho neomlouvejte. Spíše dejte skupině techto žen či určité ženě najevo, že to bylo její rozhodnutí a že měla na tuto zkušenost právo, i když si tím sama přitížila. V žádném případě Vás nenavádím, abyste schvalovali vybíjení neviňátek. Jde jen o rozpuštění viny a studu, který tato žena vnesla do energetického pole rodu a který částečně možná nesete i Vy.

Co se týče duší dětí, těm je zapotřebí ukázat zájem a respekt k jejich životu a pomoci jim tak uvolnit zátěž a napojit se znovu na srdce Velké matky, která je nikdy neopustila a stále je vyživuje. Pouze se od tohoto prvotního Zdroje kvůli velkému šoku odpojily a nyní podlehli iluzi, že ostatní jsou jejich Zdrojem a jejich zárukou. 

A nyní samotná meditace...

Předtím, než začnete, vytvořte si kruh, do jehož středu postavte růžovou nebo lehce oranžovou svíčku. Svíčku obklopte čtyřmi předměty symbolizující 4 elementy: Oheň, Vodu, Zemi a Vzduch. Řiďte se tím, které předměty pro Vás tyto elementy symbolizují. Tyto symboly pomáhají Vám i duším integrovat a zpracovat starý zážitek a následně jej uvolnit. 
Poté se posaďte nebo položte. Ponořte se hlubokými nádechy a výdechy do meditace. Uvolněte postupně celé tělo a vnímejte Vaše srdeční centrum. Odtud dlouhými nádechy a výdechy veďte dva provazce energie- rubínový (směr dolů) a platinově stříbrný (směrem nahoru). Jsou důležité pro naše ukotvení Tady a Teď. Uprostřed srdce nám vyrůstá mezitím stříbrorůžový květ, který pulsuje a postupně se začne zvětšovat. Nechte se jím doslova pohltit...Prostoupit....
Květ se mění v obří kouli, která nás přenáší na břeh obrovské a širokánské fialové řeky. Na jejím břehu stojí převozník s lodí. Nasedněte na ni. Loďka Vás odveze až na nevelký ostrov ve tvaru ženské Joni.
Běžte doprostřed ostrova, kde již leží vyskládáno několik kamenů do kruhu. Posaďte se a řekněte: „Archanděli Metatrone a Chamueli, pomoz mi přivolat všechny děti z našeho rodu, jejichž život zde byl předčasně ukončen, abych je mohla uctít jako plnohodnotné členy rodiny.“
Poté, co toto řeknete, začnou postupně přicházet duše. Některé budou malé, některé větší. Někdy přijde celý shluk duší. je to tak v pořádku. Všímejte si jejich energie a informací, které Vám přinášejí. Můžou korespondovat s tím, které téma v životě se Vám opakuje s železnou pravidelností. Když k Vám duše či skupina duší přijde, dotkněte se jejich třetího oka svým třetím okem a potichu vyslovte: „Buď zdráva, milovaná vzácná duše. Velká Matka je s Tebou.“ Důležité je, aby tyto duše věděly, že je s nimi počítáno a že se již nemusí nikde přiživovat. 
Postupně všichni vytvoříte velký kruh. V ten moment požádejte bohyni Kuan Jin o zlatoperleťový paprsek Lásky pro srdce všech zůčastněných, aby každý mohl žít, tvořit a naplnit svobodně svůj osud. Aby každý ze zůčastněných rozpletl síť karmické pasti a stal se vědomým Tvůrcem ve světě. Aby každý pochopil, že milován již je. 
Dovolte si při tomto procesu uvolnit veškeré emoce, ať všechna stavidla jsou otevřena a v srdcích všech rozkvete nádherná zahrada, kde si budou moci hrát všechny děti a děti jejich dětí...
Všechny negace odevzdejte Bohyni a ta je přetvoří v energii moudrosti a zralého soucitu...
Chvíli setrvejte v tomto kruhu dokud nebudete mít pocit, že je čas rozloučení. Poznáte to podle jemného šimrání v oblasti srdce a koruny.
Poděkujte všem přítomným a všem, kdo v průběhu procesu stáli při vás a pomáhali.
Vydejte se zpět přes řeku až do svého srdce. 
Poté se svým tempem zpřítomněte a dejte si dostatek času na usazení prožitku. teprve poté otevřete oči. Vypijte hodně vody a pokud možno setrvejte na klidném místě.
Nechť Vás Bohyně provází....