Archiv článků

Cesta z vězení dogmat

20.03.2017 13:44
Roztáhni křídla, i kdybys je měl polámaná, člověče. Jedině tak si na ně rozpomeneš a najdeš způsob, jak je uzdravit. Možná Tvůj let nebude zpočátku tak krásný jako se Ti zdá let orla. Možná budeš padat, klopýtat. Budeš muset část cesty ujít pěšky...  Vše chce čas a péči. Znovu zaměřit...

Čistá touha těla

04.03.2017 14:55
Čistá touha těla dalece přesahuje to, co jsme schopni pojmout. Čím více jsme ve své duši vyladění na skutečnou potřebu našich buněk, zjišťujeme, že řada tužeb byly jen naučené zvyky a závislosti na něčem, co mělo tlumit naše vědomí, abychom se nemuseli dívat na to, jak ve skutečnosti živoříme. Ano....

Nejvyšší „povinnost“

02.03.2017 12:56
Jedinou nejvyšší povinností, kterou máme, je ta vůči nám samotným. Jmenuje se Úcta ke svému životu. Čím uctivěji se chováme k našim buňkám, našemu Bytí, tím více světla můžeme šířit do světa. Pomáhat ostatním je krásné, ale pouze když sami záříme, můžeme se stát skutečnou inspirací. Není to otázka...

Setrvat v tichu

26.02.2017 21:54
Setrvat v tichu znamená napojit se na vnitřní proud své energie a plynout s ní. Nikdy nemůžete být tišší než v okamžiku, kdy plynete v nitru sebe a stáváte se řekou. Není to o tom, zda mlčíte nebo ne. Někdy mlčíte, nic neříkáte, ale uvnitř vás to kvasí a bublá. A poté ulétnete do druhého extrému a...

Staň se stromem

25.02.2017 17:55
  Staň se stromem s hlubokými kořeny. Čerpej živiny ze Země a Vesmíru, který tě podporuje, kamkoli jdeš. Najdeš-li znovu tep svého srdce a jeho odraz zde na Zemi, už se nikdy neztratíš. Možná ti bude připadat, jak je vše najednou jednoduché, až příliš jednoduché. Možná více, než jsi byl...

Prožitek Jednoty začíná uvnitř nás

25.02.2017 17:28
Všechny děti jsou vítané. Není zde dítě, které by mělo být někde za trest nebo schválně mu mělo býti ublíženo. Toto si vymysleli lidé. Koncepce viny a trestu se táhne jako černá dlouhá nit napřič inkarnacemi. Vy však nemáte pokračovat v šíření tohoto moru, ale zastavit jej silou lásky a spojením se...

Mateřství není povinnost

19.02.2017 19:04
Děti jsou vaším darem. Nemají povinnost přicházet stejně jako každá žena na Zemi nemá povinnost stát se v tom kterém životě matkou dítěte. To, co se stalo tady na Zemi s mateřstvím je hrozné. Stalo se z něj něco, co připomíná štvanici na ubohé duše, které se touží rozvíjet po svém a jnak než je...

Postavit se sám za sebe

20.12.2016 06:41
Postavit se sám za sebe neznamená ostatní přesvědčovat, že jsem neškodný, že mohu všem pomoci, a stále dokola dokazovat své úmysly. Tento postoj nás zavádí do situací, kdy s námi lidé zacházejí jako s fotbalovým míčem. Je lepší dále žít své sny a přestat řešit sám sebe a pohledy ostatních. A nebát...

Važ si svého díla

19.12.2016 17:44
Važ si svého díla. Nesnižuj uměle jeho cenu jen proto, že druhý nevěří Tvým slovům a opovržlivě staví se ke všemu, co tvoříš. To je jeho bída, ne Tvá. Jsme tady proto, abychom kvetli a tvořili krásu s ostatními dušemi, ne abychom jeden druhého nutili, aby nám věřil a dokazovali, že to, co činíme,...

Pomoc ostatním

09.11.2016 11:05
Skutečná pomoc ostatním začíná v porozumění potřebám našeho Božského jádra. Ponoříme-li se do své podstaty a vnímáme-li, co je skutečně podporující, bude pro nás snadné dívat se očima Božství i na ostatní bytosti. Uvidíte i jejich vlastní Božské jádro a jeho tužby. Z tohoto bodu již bude možna...
Záznamy: 1 - 10 ze 21
1 | 2 | 3 >>