Archiv článků

Pravda skrytá pod povrchem

22.08.2017 21:25
Všímejme si znamení, která nám život dává. Nepodceňujme varovné či jiné signály, které k nám proudí, abychom si uvědomily skutečný stav situace. Někdy mohou různé nabídky a pobídky vypadat lákavě, ale ve skutečnosti jsou to jen slepé uličky, do kerých nemusíme chodit. Není třeba s nimi ztrácet čas...

Co tě dneska potěšilo?

18.08.2017 10:54
Co Tě dnes potěšilo, milý člověče? Vzpomeň si každý den alespoň na pět věcí, které Ti udělaly radost, posunuly Tě dále ve Tvém vnímání a ve Tvé cestě životem. Určitě se nějaké najdou. :-D Když si každý den vzpomeneš alespoň na pět požehnání, potom Tvůj život bude daleko bohatší, než kdyby ses...

Každý máme svůj dar

12.06.2017 21:33
Každý z nás máme svůj unikátní dar, kterým přispíváme do mozaiky světa. Nelze proto říci, že je někdo lepší nebo horší. 

Rozvíjej svůj osobní sen

01.05.2017 13:54
Jsme tady proto, abychom snili svůj osobní sen. Jen tehdy můžeme pomáhat skutečně...opravdově. Básníme o propojenosti všech lidí a vzájemné podpoře a pomoci. Ale pokud se sami neumíme najíst a spoléháme na to, že nás ostatní budou krmit, nic nás nenasytí. Budeme bloudit jako rozpolcené zlomené děti...

Cesta z vězení dogmat

20.03.2017 13:44
Roztáhni křídla, i kdybys je měl polámaná, člověče. Jedině tak si na ně rozpomeneš a najdeš způsob, jak je uzdravit. Možná Tvůj let nebude zpočátku tak krásný jako se Ti zdá let orla. Možná budeš padat, klopýtat. Budeš muset část cesty ujít pěšky...  Vše chce čas a péči. Znovu zaměřit...

Čistá touha těla

04.03.2017 14:55
Čistá touha těla dalece přesahuje to, co jsme schopni pojmout. Čím více jsme ve své duši vyladění na skutečnou potřebu našich buněk, zjišťujeme, že řada tužeb byly jen naučené zvyky a závislosti na něčem, co mělo tlumit naše vědomí, abychom se nemuseli dívat na to, jak ve skutečnosti živoříme. Ano....

Nejvyšší „povinnost“

02.03.2017 12:56
Jedinou nejvyšší povinností, kterou máme, je ta vůči nám samotným. Jmenuje se Úcta ke svému životu. Čím uctivěji se chováme k našim buňkám, našemu Bytí, tím více světla můžeme šířit do světa. Pomáhat ostatním je krásné, ale pouze když sami záříme, můžeme se stát skutečnou inspirací. Není to otázka...

Setrvat v tichu

26.02.2017 21:54
Setrvat v tichu znamená napojit se na vnitřní proud své energie a plynout s ní. Nikdy nemůžete být tišší než v okamžiku, kdy plynete v nitru sebe a stáváte se řekou. Není to o tom, zda mlčíte nebo ne. Někdy mlčíte, nic neříkáte, ale uvnitř vás to kvasí a bublá. A poté ulétnete do druhého extrému a...

Staň se stromem

25.02.2017 17:55
  Staň se stromem s hlubokými kořeny. Čerpej živiny ze Země a Vesmíru, který tě podporuje, kamkoli jdeš. Najdeš-li znovu tep svého srdce a jeho odraz zde na Zemi, už se nikdy neztratíš. Možná ti bude připadat, jak je vše najednou jednoduché, až příliš jednoduché. Možná více, než jsi byl...

Prožitek Jednoty začíná uvnitř nás

25.02.2017 17:28
Všechny děti jsou vítané. Není zde dítě, které by mělo být někde za trest nebo schválně mu mělo býti ublíženo. Toto si vymysleli lidé. Koncepce viny a trestu se táhne jako černá dlouhá nit napřič inkarnacemi. Vy však nemáte pokračovat v šíření tohoto moru, ale zastavit jej silou lásky a spojením se...
Záznamy: 1 - 10 ze 25
1 | 2 | 3 >>